Το έργο Parenthood Aid στοχεύει στην εφαρμογή μιας σειράς εργαστηρίων ενδυνάμωσης νέων και μελλοντικών γονέων, με δυνατότητα υβριδικής παρακολούθησης, τα οποία θα χωρίζονται σε τρεις κύκλους που σχετίζονται άμεσα με θέματα που απασχολούν τους νέους γονείς.

Οι τρεις αυτοί κύκλοι θα περιλαμβάνουν :

Α. Προετοιμασία για το ρόλο του γονιού,

Β. Ψυχολογική Ενδυνάμωση,

Γ. Ενημέρωση και Πληροφόρηση.

Τα εργαστήρια αυτά, θα πραγματοποιηθούν με την καθοδήγηση επαγγελματιών όπως γυναικολόγοι, μαίες, ιατροί, ψυχολόγοι, με στόχο να επιτευχθεί η επαγγελματική καθοδήγηση της ομάδας στόχου και ταυτόχρονα η επιτυχής ενθάρρυνση, ενδυνάμωση, ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων γονιών, για να καταστούν ικανοί και έτοιμοι να ανταποκριθούν στον ερχομό του νέου μέλους στην οικογένεια.

Ακολουθείστε τις σελίδες του προγράμματος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: