Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση μέσω της παροχής πληροφοριών και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα, ομάδες και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Εκεί και όπου χρειάζεται γίνεται η σύνδεση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί η γραμμή Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για τηλεφωνική στήριξη 22514024 ή διευθέτηση συνάντησης.

Συναντήσεις με το ευρύ κοινό

Στο πλαίσιο της δράσης του το ΣΥΚΕΣΟ διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια που απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες, σε εκπαιδευτές, επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας και άτομα που εμπλέκονται σε φάσμα οργανώσεων. Πρόκειται για δράσεις πρόληψης, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, την οικογενειακή ζωή, τη διαφορετικότητα, την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία κ.α.