Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ) ιδρύθηκε το 2007, με στόχο την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης σε άτομα, ομάδες και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Το ΣΥΚΕΣΟ αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη των επιστημόνων που αποτελούν το Επιστημονικό Συμβούλιο του αλλά και το ευρύ δίκτυο συνεργατών του, στοχεύει στη στενή παρακολούθηση της κοινωνικής πολιτικής, με απώτερο στόχο την συμβολή του στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της. Την ίδια στιγμή έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου φορέων που θα στηρίζουν δράσεις που αφορούν άτομα, ομάδες και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο ΣΥΚΕΣΟ λειτουργεί Συμβουλευτικό Κέντρο για την υποστήριξη και ενίσχυση ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν απλά ή σύνθετα προβλήματα, μέσω τηλεφωνικής γραμμής και προσωπικών συναντήσεων. Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί σε συνεννόηση με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, στα οποία γίνονται παραπομπές σε περίπτωση ανάγκης.

Ταυτόχρονα, το ΣΥΚΕΣΟ υλοποιεί προγράμματα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σωματεία, κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς. Ανάμεσα στις προτεραιότητες βρίσκονται η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η ενδυνάμωση και κατάρτιση των νέων σε θεματικές που αφορούν την ισότητα, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ευρύτερη καλλιέργεια αντιλήψεων και γνώσεων που να προσφέρουν στην πρόοδο της κοινωνίας.

Αξιοποιώντας δυνάμεις νέων εθελοντών που βρίσκονται σε επαφή με τον οργανισμό μας διοργανώσνουμε ενημερωτικές εκστρατείες που αφορούν την έμφυλη βία και τη διαφορετικότητα ενώ εφαρμόσαμε προγράμματα σε πόλεις και χωριά τα οποία αφορούσαν την ενεργό συμμετοχή των νέων με στόχο την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, την πρόληψη των ναρκωτικών και την κοινωνική συμμετοχή.