Το πρόγραμμα “S*ACCESS” στοχεύει στην εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με θεματικές που εμπίπτουν στη Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ). Πιο συγκεκριμένα, θα προτείνει εναλλακτικές μεθόδους ενημέρωσης με τη χρήση των  νέων τεχνολογιών και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νεολαίας και να εστιάσει σε αυτή ως Ομάδα Στόχου του έργου. Η αντιμετώπιση των στερεοτύπων σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία συντείνει στην αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων αφού συχνά οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με ταμπού σχετικά με την έμμηνο ρύση, τη σεξουαλικότητα τους, τις αμβλώσεις κα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται να ενισχυθούν οι γνώσεις των νέων για τα σχετικά ζητήματα ως ένα μέσο ενδυνάμωσης και καλλιέργειας κουλτούρας έμφυλης ισότητας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται και χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

 

Ακολουθείστε τις σελίδες του προγράμματος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

 

Αναπαραγωγική Υγεία

Κοινωνική Δικτύωση

Σεξουαλικά Δικαιώματα

Σεξουαλική Υγεία

Υγιείς Σχέσεις – Συναίνεση