Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ρόλο εποπτικό και συμβουλευτικό. Εκλέγεται ανά τριετία σε Τακτική Συνέλευση και καταρτίζεται στη συνέχεια σε σώμα. Η παρούσα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Σκεύη Κουκουμά
Πρόεδρος

Χρυστάλλα Καρόλου
Αντιπρόεδρος

Σκεύη Πασιά
Γραμματέας

Χρύσω Πολυκάρπου
Ταμίας

Σταύρη Καλοψιδιώτου
Μέλος