Στόχος του έργου “togetHer” ήταν να λειτουργήσει συμπληρωματικών στις υπηρεσίες που παρέχονται στις δομές υποδοχής μεταναστών και να προσφέρει στήριξη σε γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση λόγω των σωματικών και ψυχολογικών τραυμάτων που φέρουν από την χώρα προέλευσης τους και το ταξίδι τους για να φράσουν στην Κύπρο, τα οποία επιδεινώνονται στα κέντρα φιλοξενίας. Επιπρόσθετα, το έργο έχει προσφέρει ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν στην ψυχαγωγία των γυναικών και στην κοινωνική ένταξη.

 

Δράσεις

  • Τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων.
  • Συναντήσεις με επαγγελματίες υγείας.
  • Ψυχολογική στήριξη με ειδικούς ψυχοθεραπευτές – Ψυχοθεραπεία μέσω τεχνών (Art Therapy).
  • Ειδικά σχεδιασμένες δημιουργικές δραστηριότητες με σκοπό να συνεισφέρουν στην εξοικείωση με την γλώσσα, τον πολιτισμό και την κοινωνία της Κύπρου.

Δείτε πιο κάτω τα παραγόμενα του έργου: