Το πρόγραμμα Her Story επιχορηγείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και στοχεύει διαφυλάσσοντας τα προσωπικά δεδομένα, να συλλέξει και να φέρει στην επιφάνεια ιστορίες γυναικών – θυμάτων βίας. Οι ιστορίες αυτές, θα αποτελέσουν το πρώτο μέρος μίας εκστρατείας ενημέρωσης και θα διαχυθούν στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες, μέσω των κοινωνικών δικτύων (Facebook και Instagram). Παράλληλα θα γίνουν δράσεις ενημέρωσης σχετικά με όσα προνοεί η νομοθεσία αναφορικά με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δημιουργικές συναντήσεις και εκδηλώσεις με στόχο την προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του σε χώρους όπου συχνάζει η νεολαία, όπως για παράδειγμα πανεπιστήμια και πλατείες.

 

Δράσεις

  • Εκστρατεία Συλλογής πραγματικών ιστοριών έμφυλης βίας μέσω των ΜΚΔ και των ΜΜΕ
  • Διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους, σε πόλεις και χωριά
  • Ειδική ενημέρωση αναφορικά με τη νομοθεσία σχετικά με την έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία.
  • Εκδηλώσεις με τη μέθοδο θεατρικού αναλόγιου για παρουσίαση ιστοριών έμφυλης βίας.

Βρείτε εδώ τα παραγόμενα του έργου:

Ακολουθείστε τις σελίδες του προγράμματος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: