Δίκτυο Ενδυνάμωσης και Επανασύνδεσης Οικογενειών VESTA®: πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης στην Επαρχία Λευκωσίας το οποίο παρέχει ψυχοκοινωνική και θεραπευτική παρέμβαση σε οικογένειες και παιδιά που έχουν επιλεγεί λόγο της δυναμικής τους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο απευθύνεται σε:
α) οικογένειες των οποίων τα παιδιά βρίσκονται υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
β) οικογένειες υψηλού κινδύνου σε ότι αφορά τη μετακίνηση των παιδιών τους με την ειδική ονομασία

Στόχοι:
1. Ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών
2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
3. Επεξεργασία των οικογενειακών σχέσεων
4. Αντιμετώπιση κρίσιμων συμβάντων στην οικογένεια
5. Διασύνδεση με υπηρεσίες και φορείς.

Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Frederick σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας με την έγκριση και χρηματοδότηση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Διάρκεια σχεδίου Οκτώβριος 2017 – Δεκέμβριος 2021