Το έργο “Women TCNs Integration in Local Communities through Employability and Entrepreneurship Local Oriented Strategies – ENFEM” αποτελείται από 10 οργανισμούς και είναι πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).

Το έργο ENFEM στοχεύει να δώσει την ευκαιρία σε τοπικά ενδιαφερόμενα μέλη και σε τοπικά δίκτυα ώστε να αναπτυχθούν Τοπικές Στρατηγικές Ενσωμάτωσης σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, με φορείς που ασκούν πολιτική, με ΜΚΟ, γυναικείες οργανώσεις, σε 10 χώρες της Ευρώπης. Το πλάνο αυτό έχει ως βάση του το Πλάνο Δράσης της ΕΕ για ενσωμάτωση και συμπερίληψη 2021-2027. Ένα τέτοιο δίκτυο, μέσω μιας προσέγγισης από τα κάτω προς τα πάνω, αναπτύσσει τοπικές στρατηγικές για τη διευκόλυνση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των Γυναικών από Τρίτες Χώρες μέσω της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με την ενδυνάμωση των γυναικών αυτών. Επιπρόσθετα η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ένταξης των Γυναικών ΥΤΧ, ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, των πολιτών και των διοικητικών αρχών.

Στόχοι

 • Ανάλυση της δεδομένης κατάστασης σχετικά με την απασχόληση των γυναικών μεταναστριών στην Ευρώπη, σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ένταξης από κάτω προς τα πάνω για βιώσιμες δεξιότητες και ανάπτυξη ικανοτήτων των Γυναικών ΥΤΧ στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.
 • Εκπαίδευση για μετανάστριες: σχεδιασμένες δράσεις ώστε να ενισχύσουν τις δεξιότητες των γυναικών μεταναστριών και τις ικανότητες τους με σκοπό την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 • Διαδικτυακή Πλατφόρμα: Η πλατφόρμα αυτή θα λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γυναικών ΥΤΧ και τοπικών ενδιαφερόμενων μελών και οργανώσεων που προσφέρουν ευκαιρίες εργοδότησης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος για περισσότερα.

Consortium

 1. IPP – INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO
 2. STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE
 3. DA&DA – D’ANTILLES ET D’AILLEURS
 4. AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
 5. SOCIAL INNOVATION FUND SIF
 6. PATRIR – Institutul Roman Pentru Actiune, Instruire Si Cercetare In Domeniul Pacii –
 7. Peace Action, Training & Research Inst Of Romania
 8. CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD
 9. EILD – European Institute for Local Development
 10. OBCINA RAZKRIZJE
 11. SIKESO – ADVISORY CENTER FOR THE SUPPORT OF THE FAMILY-SYKESO
 12. ADDMA SA – Etaireia Anaptyxis Kai Touristikis Provolis Athinon – Anaptyxiaki Anonymos Etaireia Organismou Topikis Aftodioikisis
 13. STICHTING VITAL AID FOUNDATION
 14. CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’educazione e lo Sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

This publication (communication) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project number: 101038287-ENFEM-AMIF-2020-AG]

© ENFEM 2020